Det enorma behovet av sjuksköterskor

Hela landet skriker efter sjuksköterskor. Nästan överallt är det brist. Och problemet är att vården inte kan vänta. Folk blir sjuka vare sig det finns personal eller inte. För att lösa situationen har det blivit vanligt att hyra in tillfälliga sköterskor. Det har skapat ett sätt att arbeta som passar många personer. Samtidigt som patienterna