En trend att allt fler söker vård för beroende under coronapandemin

Som en följd av covid-19 har allt fler börjat söka sig till vården för att få bukt med sin beroendeproblematik. Att börja med sina beroendeframkallande aktiviteter har varit ett sätt för många att hantera coronasituationen. En ökad beroendeproblematik under coronapandemin Ett stort problem som många med beroendeproblematik lider av är den bristande förmågan att hantera