Kost som är bra för kronisk smärta

Fibromyalgi är en kronisk sjukdom som ger dig smärta i kroppen. I hela världen är omkring 100 miljoner drabbade och av dessa är cirka 90 procent kvinnor. I Sverige räknas omkring 250 000 personer lida av fibromyalgi. Även om sjukdomen funnits i årtionden, finns det ingen riktig förklaring på hur den uppstår och vilken behandling

Fibromyalgi – Allt du behöver veta

Fibromyalgi, eller “Fibro”, som den också kallas är en sjukdom som innebär långvarig smärta och/eller värk i musklerna. Det kan värka på flera ställen på kroppen. Om man har Fibromyalgi får man dessutom ökad smärtkänslighet, samt får en långvarig smärta. Man kan dock behandla sjukdomen så att man kan leva ett bra liv trots att

Det enorma behovet av sjuksköterskor

Hela landet skriker efter sjuksköterskor. Nästan överallt är det brist. Och problemet är att vården inte kan vänta. Folk blir sjuka vare sig det finns personal eller inte. För att lösa situationen har det blivit vanligt att hyra in tillfälliga sköterskor. Det har skapat ett sätt att arbeta som passar många personer. Samtidigt som patienterna