Psykologi – Hur vi bättre kan förstå oss själva och andra

Psykologi är studiet av människans sinne och beteende. Psykologer försöker förstå hur människor tänker, känner och beter sig. De använder sina resultat för att hjälpa människor att förbättra sina liv. Psykologer arbetar i en mängd olika miljöer, bland annat skolor, sjukhus, privata mottagningar och företag. De kan arbeta som forskare, rådgivare, terapeuter eller instruktörer. Psykolog