Som en följd av covid-19 har allt fler börjat söka sig till vården för att få bukt med sin beroendeproblematik. Att börja med sina beroendeframkallande aktiviteter har varit ett sätt för många att hantera coronasituationen.

En ökad beroendeproblematik under coronapandemin

Ett stort problem som många med beroendeproblematik lider av är den bristande förmågan att hantera tristess. Just därför drabbade coronasituationen dem med beroendeproblem allra hårdast. En förändrad vardagssituation där man inte längre har en rutin av att gå till ett arbete och träffa kollegor, utan istället spenderar dagarna med att jobba hemifrån, har gjort att många återfallit i negativa och ibland även skadliga beroenden. I vissa fall har arbetslöshet och/eller isolering till följd av corona varit det som gjort att många fått mentala problem och där har ett beroende kunnat fungera som tillfällig uppmuntran.

Beroendets styrka är svår att slå

Ett beroende kan handla om att överkonsumera mat, spel, porr, alkohol eller att shoppa okontrollerat mycket och ofta. I många fall kan ett beroende vara skadligt och påverka livet negativt på många sätt, men det behöver inte vara det. De flesta som söker sig till sjukvården för att få hjälp med sitt beroende har kommit till insikt om att deras beroende på något sätt är skadligt. Dock är det relativt få med beroendeproblematik som uppsöker vård då många av dem lever i förnekelse. Att ta sig till sjukvården för sitt beroendeproblem kräver en viss sjukdomsinsikt och en vilja att hantera sitt beroende. Många beroendedrabbade personer kommer aldrig att komma till den insikten då det kan krävas mycket innan man tar tag i sitt beroende på riktigt.