Tyvärr drabbas allt fler svenskar av någon form av kronisk sjukdom under sitt liv. Flera myndigheter och institut ser nu över vad som kan göras för att vända denna negativa trend. Bland annat har Apoteket AB uttalat sig och vill stärka folkhälsan i landet. Det handlar bland annat om mer resurser i välfärden vilket på sikt kan öka välmåendet för befolkningen.

Ett samarbete med Health Integrator

Region Stockholm har genom Health Integrator startat ett arbete för att förebygga diabetes typ 2. Nu vill de också vara med och investera i folkhälsan för att svenskarna ska få det bättre. De har gjort en stor satsning på ett digitalt bemötande och digitala hälsotjänster. Allt fler väljer idag att kontakta en läkare via en app istället för att gå till sin lokala vårdcentral. Det är snabbt, effektivt och många gånger går det att skriva ut recept utan att träffa sin läkare fysiskt. Att ständigt komma på nya och innovativa lösningar är A och O för att stärka folkhälsan.

Få stöd av en hälsocoach

En av de nya satsningarna innebär att de som deltar ska få stöd av en hälsocoach. Denne ska hjälpa dig som använder appen att lägga om ditt liv till mer hälsosamma vanor. Du får tips och råd och pepp att lägga om din vardag. Det kan till exempel handla om hur du kan lägga om din kost för att få ner ditt blodsocker. Under tiden får du också göra regelbundna kontroller för att se effekten av programmet.

Minskar pressen på sjukvård och välfärd

Målet med detta är folk överlag ska må bättre och hålla sig friska. Genom att lägga om kosten och motionera är mycket vunnet. Om befolkningen kan hålla sig friskare kommer trycket minska på sjukvården vilket i sin tur har positiva effekter på välfärden. Allt är en kedja som hänger ihop. Förhoppningsvis kan vi börja se resultatet av detta inom de närmaste åren.