Hälso- och sjukvårdstrenderna påverkar alltid industrin och kan ge oss en indikation om vart vården är på väg. I den här artikeln har vi listat tre av de mest banbrytande digitala trenderna som är på väg att skaka om industrin – så häng med oss!

3 digitala trender inom vården

De tre trender som vi har valt ut i den här artikeln är: digitala verktyg som patienten kan använda, att data blir allt viktigare inom sjukvården och interoperabilitet.

Digital trend 1: Digitala verktyg för patienten

Patienterna blir allt smartare när det gäller deras hälsa och hur den kan förbättras. Idag finns det mängder av digitala verktyg och e-hälsoappar eller egenvårdsappar som kan hjälpa patienten att övervaka sin egen hälsa, hantera symptom och förstå sin behandling. Bland annat kan dessa verktyg hjälpa patienter att slutföra sin vård på distans, vilket minskar behovet av resor till läkarmottagningen eller sjukhuset och förbättrar effektiviteten.

Digital trend 2: Data blir allt viktigare

Att använda data är viktigt i många industrier och så även i hälso- och sjukvården. Numera finns det elektroniska verktyg som hjälper läkaren att få tillgång till viktig data från sina elektroniska patientjournaler. Den här datan kan exempelvis hjälpa läkare identifiera hur de kan förbättra patientresultaten med skräddarsydda behandlingsalternativ. Till exempel behandlingar som är mer lämpliga för den enskilda patienten eller för att försäkra att patienten får tillgång till rätt vård vid rätt tidpunkt med hjälp av förutsägelsemodellering.

Digital trend 3: Dela data på ett transparent sätt

Den svenska hälso- och sjukvården använder sig idag av olika vårdsystem. Beroende på var i landet du bor kan din journal vara fast hos en kommuns IT-system, vilket skapar problem om du söker vård i en annan kommun eller region. Men detta håller på att ändras.

Allt fler sjukvårdsbolag väljer system som ger dem interoperabilitet. Det vill säga ett system som kan fungera tillsammans och kommunicera med andra system. Bland annat har det blivit populärt att använda IT-system där sjukhus kan dela patientdata mellan vårdinrättningar. Detta förbättrar vårdkvaliteten genom att göra det möjligt för enskilda inrättningar att utbyta information med varandra. Det gör det i sin tur möjligt för olika typer av vårdorganisationer att kommunicera och dela sina patientjournaler på ett heltäckande sätt, så att patienterna inte längre är låsta i en typ av vårdleveranssystem och kan få tillgång till vård snabbt och enkelt oavsett vart de bor.