Läkare och forskare i vårt land skickar varningssignaler gällande att allt fler vuxna och barn blir allt mer stillasittande i vårt land. Befolkningen har en allt sämre hälsa. Det har kommit att bli viktigare att ta hand om sin hälsa och fler väljer att hoppa på tåget mot en aktivare livsstil. Flera röster höjs och det pratas nu allt mer om en godare hälsa, såväl psykiskt som fysiskt, som går att uppnå via träning och hälsokost. Det sker ett försök att öka hälsan bland vår befolkning och få allt fler att ta del av de hälsofördelar som finns. Fysisk aktivitet blir allt mer närvarande i vår vardag och allt fler hälsoexperter uppmanar människor att röra på sig, om så bara några gånger i veckan.

Fler blir stillasittande

Det går idag att urskilja ett mönster i vårt samhälle, menar forskare och läkare, där allt fler omfamnar en stillasittande livsstil. Detta gäller såväl vuxna som barn och det är en trend som blivit. viktig att bryta. Att fler personer har blivit stillasittande tros bero på ett flertal saker, exempelvis ett ökat intresse för datorspel och att allt fler jobb utförs på kontor, sägs vara de främsta anledningarna. Idag sker löpande insatser i skolmiljön där barn sätts i rörelse i skolan och insatser har gjorts rörande gång- och cykelbanor för att göra det mer lättillgängligt för fler att välja dessa sätt vid förflyttning.

En godare hälsa med träning och hälsokost

Genom fysisk aktivitet och med en god kost har vi en mängd nyttigheter att utvinna. Att omfamna en aktiv livsstil och en välbalanserad och hälsosam kost kan förbättra vår hälsa. Att välja en bättre hälsa är att välja ett friska liv där du reducerar riskerna markant att insjukna i exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Bortom detta är ökad energi, koncentration och ett godare humör andra fördelar som kan utvinnas ur en aktiv livsstil. Det syns ett uppsving på marknaden där försäljning av hälsokost har ökat markant. Att använda sig av och att komplettera sin kost med olika kosttillskott kan vara en god idé i sökandet av att nå en bättre hälsa. Med hjälp av hälsokost kan du vara säker på att du får i dig de vitaminer du är i behov av för att kroppen ska må bra, samtidigt som du som är på jakt efter en ökad muskelmassa kan komplettera med olika tillskott utöver din kost, om du känner att den inte räcker till. Ersätt aldrig din kost med tillskott utan låt det bli en naturlig del av den, som ett komplement om du känner att du inte riktigt får i dig tillräckligt. Att välja träning och hälsokost kommer att leda till en godare och bättre hälsa, och resan kan börja redan idag.

En uppåtgående trend

I relation till den pandemi vi nu lever i har allt fler insett vikten av, och fördelarna med, att vara fysiskt aktiv om så bara under några få tillfällen varje vecka. Allt fler hoppar på denna stigande trend och i dagsläget syns ingen avmattning. Att välja en aktiv livsstil är att välja ett friskare liv där du kan ta del av alla de positiva hälsoeffekter som det ger dig. Välj även du en aktiv livsstil, välj ett friskare du.