Vid kronisk smärta i kroppen söker vi ständigt möjliga vägar att gå för att lindra, och i bästa fall bli kvitt, vår smärta. Forskningen har kommit allt längre i sökandet efter möjliga medel att ta till för att lindra och dämpa kronisk smärta där olika typer av kosttillskott kommit att bli allt mer aktuellt. Idag använder sig många med kronisk smärta av olika kosttillskott i vardagen för att dämpa smärta. Fortsatt forskning sker och idag finns det en rad kosttillskott att komplettera din kost med samtidigt som läkare uppmanar de med kroniska smärta, som kan, att vara fortsatt fysiskt aktiva då detta kan komma att ha en lindrande effekt på de kroppsliga besvär kronisk smärta kan komma att ha.

Kronisk smärta bidrar till minskad livskvalitet

Kronisk smärta, även kallat långvarig smärta, är vanligt förekommande i vår befolkning och allt fler insjuknar. Denna sjukdom, som kronisk smärta nu är, är sällan farlig men kan skapa stora besvär i den drabbades vardag där de flesta kommer att uppleva minskad livskvalitet. Det kan kännas tungt och allt fler uppmanar de som lever med kronisk smärta att vara fortsatt fysiskt aktiva som ett sätt att lindra och dämpa smärtan och för att förhindra stelhet i kroppens muskler. Bortom detta har det under ett flertal år pågått forskning kring kosttillskott vid kronisk smärta och hur detta kan komma att påverka oss positivt.

Komplettera kosten med tillskott för minskad smärta

Allt fler söker möjliga vägar att gå i ett försök att lindra och dämpa deras smärta som de upplever dagligen. Kosttillskott har fått sig ett rejält uppsving när det kommer till att lindra smärta vid exempelvis artros där studier pekar på att ämnet glukosamin kan komma att vara effektivt mot artros. Även strandnypon sägs via studier ha gett positiva effekter på minskad smärta vid artros där strandnypon tros verka antiinflammatoriskt. Övriga kosttillskott läkare som dagligen träffar personer med kronisk smärta rekommenderar att prova är MSM, D-vitamin, gurkmeja, probiotika och nyponpulver då dessa sägs kunna ha en antiinflammatorisk effekt på den som dagligen intar dessa i sin kost. Värt att ha i åtanke är att dessa kosttillskott sägs ha en antiinflammatorisk effekt men vi alla är enskilda individer och vår kroniska smärta har kommit ur olika orsaker och därmed kan det som funkar för en personer inte alltid funkar för en annan. Trots detta uppmuntrar läkare till att de med kronisk smärta ska fortsätta att prova sig fram. Bortom kosttillskott talar även forskning för att ändrad kost kan komma att ha positiva effekter där de som äter LCHF-kost eller IDF-kost kan komma att uppleva minska smärta. Detta kan vara värt att prova.

Fortsatt forskning rörande kosttillskott

Forskning rörande kosttillskott vid kronisk smärta har gjorts och fortsatt forskning görs. Många gjorda studier pekar på att det idag finns en rad kosttillskott som visar sig ha en positiv effekt på kronisk smärta som glukosamin, strandnypon, MSM och gurkmeja med fler som du kan använda dig utav som ett försök för att få bukt med smärtan. Mycket talar för att kosttillskott vid kronisk smärta kan komma att ha en god effekt och är du villig att prova ett flertal olika produkter kan du förhoppningsvis komma att hitta ett kosttillskott som även hjälper dig att dämpa smärta och få en ökad livskvalitet. Fortsatt uppmanar läkare att de med kronisk smärta ska fortsätta vara fysiskt aktiva, till fortsatt läkemedelsbehandling om sådan satts in och smärtrehabilitering för att dämpa smärtan.