Fibromyalgi, eller “Fibro”, som den också kallas är en sjukdom som innebär långvarig smärta och/eller värk i musklerna. Det kan värka på flera ställen på kroppen. Om man har Fibromyalgi får man dessutom ökad smärtkänslighet, samt får en långvarig smärta. Man kan dock behandla sjukdomen så att man kan leva ett bra liv trots att man har den. Man kan behandla Fibromyalgi själv med fysisk träning, alternativt med läkemedel och/eller psykologisk behandling. Med en psykologisk behandling menas att man kan till exempel testa på så kallad “mindfullness” och/eller olika avslappningstekniker. Man behöver nödvändigtvis inte gå till en expert för att utföra dessa, utan det kan man göra hemma själv. Det finns många videor och böcker om detta som man kan läsa på och/eller titta på för att få hjälp. Givetvis kan man även gå till en expert om man känner att man behöver den hjälpen. Då visar dem hur man ska gå tillväga och vad man själv kan göra hemma.

Träna kroppen fysiskt

Träning är alltid bra, oavsett om man har Fibromyalgi eller inte, men läkarna rekommenderar att man tränar kroppen fysiskt när man har Fibromyalgi. Läkarna skriver ut ett speciellt recept till den som är diagnostiserad med Fibromyalgi som ger förslag på vad för aktiviteter som skulle passa bra. Med hjälp av en fysioterapeut får man en bra ledd träning som ofta ger resultat. Fysioterapeuten hjälper en att utforma ett träningsprogram som funkar och sedan får man träna på egen hand. Det går såklart bra att kontakta fysioterapeuten eller läkare om man har några funderingar eller frågor. I annat fall bör man följa träningsschemat för att man inte ska få värk. Ett annat sätt att lindra värken är massage. Det kan lindra värken för stunden. Däremot är massage också en bra avslappning och kan därmed göra så att värken lindras ett tag.

Läkemedel vid Fibromyalgi

Dessvärre finns det inget läkemedel som botar sjukdomen helt, men däremot finns det läkemedel som lindrar smärtan. Det kan också minska besvären för en stund. Har man däremot en lindrig värk kan man hitta receptfria läkemedel på apoteket. Det är läkemedel som innehåller paracetamol, som exempelvis Alvedon. Ett annat läkemedel som kan lindra smärtan är NSAID, det innehåller ibuprofen och naproxen. Det kan också lindra besvären, men man bör dock inte äta det om man inte känner att det hjälper.

Symtom vid Fibromyalgi

De typiska symtomen för Fibromyalgi är smärta i kroppen under en lång period. Smärtan kan också förflytta sig bland flera olika delar i kroppen. Dessutom blir man mer känslig för smärta och kan känna av smärta som i vanliga fall inte gör ont. Personer som inte har Fibromyalgi känner ingen smärta alls, men det gör alltså en person som har Fibromyalgi. Man får mycket stela muskler och ofta domningar. Det gör också att en person med Fibromyalgi har svårt att exempelvis bära tungt eller gå i trappor. Vanligast är att smärtorna kommer på morgonen och man har ofta väldigt svårt att stiga upp ur sängen. Ett annat symtom som också är vanligt vid Fibromyalgi är att man lättare kan få magbesvär.