Myalgisk encefalomyelit, även förkortat ME/CFS, är en typ av neurologisk sjukdom som kan drabba alla oavsett ålder och en osäkerhet råder kring vad dess uppkomst beror på. Vid insjuknad i ME/CFS upplever den drabbade att kroppen blir helt matt där en extrem trötthet och utmattning är vanligt förekommande. Andra symptom som känslighet mot stress, dofter och ljus, ångest och smärta i muskler och leder är även de vanligt förekommande symptom. Det pågår fortsatt forskning och det finns idag ingen specifik behandling mot ME/CF. Däremot finns det olika behandlingar den drabbade erbjuds som används för att på bästa sätt kunna lindra och dämpa besvär i sökandet efter ökad livskvalitet hos den drabbade.

Symptom vid ME/CFS

En otrolig utmattning och trötthet är de vanligt förekommande symptomen vid sjukdomen där du kan uppleva att du känner dig sjuk i upp till 24 timmar efter att du utfört någon aktivitet som skapat ansträngning i kroppen. De är även vanligt att det uppstår ett flertal andra symptom i relation till utmattning och extrem trötthet. Svårigheter att somna på nätterna där du känner dig tröttare efter du vaknat, smärta och en känsla av svaghet i muskler samt svårigheter att fokusera och koncentrera dig på det du för tillfället gör. Även känslighet mot stress, överkänslighet mot dofter, ljus och olika ljud, huvudvärk, magbesvär, ångest och smärta i kroppens alla leder är övriga symptom som ofta uppstår när du insjuknat i ME/CFS och de flesta upplever de flesta symptomen var dag. Trots flera år av forskning och fortsatt forskning råder det fortfarande en osäkerhet om varför ME/CFS uppstår och vad denna sjukdom beror på.

Hur uppkommer ME/CFS?

Det råder osäkerhet om vad denna sjukdom beror på och varför folk insjuknar. Läkare och forskare har sett ett samband där de som insjuknar har först varit sjuk i någon form av virusinfektion eller bakterieinfektion som förkylningar eller influensan. Myalgi står för muskelsmärta, encefalomyelit står för inflammation i hjärna och ryggmärg och CFS representerar kronisk trötthetssyndrom. För att du ska komma att bli diagnostiserad med ME/CFS ska du ha upplevt symptom under sex månaders tid. Då det råder osäkerhet kring sjukdomens uppkomst och vad denna beror på är det också svårt att finna rätt behandling för att dämpa de olika besvären och i bästa fall bli frisk.

Behandling av ME/CFS

Trots att det inte finns någon specifik behandling mot sjukdomen finns det ändå möjlighet att behandla en del av besvären för att öka livskvaliteten. Psykoterapi, stödsamtal och kognitiv beteendeterapi är metoder som används för att den som insjuknat lättare ska kunna förstå sig på och acceptera sin sjukdom och att lära sig at hantera den. Utöver detta kan du komma att få läkemedels- och vitaminbehandling för att kunna få kontroll över de sömnsvårigheter och ångest som ofta uppkommer vid denna sjukdom och för att du ska återfå din koncentrationsförmåga. Det finns ingen behandling som gör dig frisk från ME/CFS men ett flertal vittnar om att de, efter att de fått ta del av olika behandlingar, upplever minskade symptom, en ökad livskvalitet och en del blir även helt friska.